Complementaire geneeswijzen

Psychodynamische therapie is een vorm van psychotherapie welke valt onder de complementaire of alternatieve geneeswijzen. Maar wat is nu eigenlijk complementaire of aanvullende geneeswijzen precies? En wat is de visie van ACB-praktijk t.o.v. de reguliere geneeswijzen? Daarover vertel ik je graag meer.

Wat is complementaire of alternatieve geneeswijzen?

Alternatieve Geneeswijzen is een term die in de jaren 60 is ontstaan. Eigenlijk is dit een verkeerde woordkeus, omdat alternatief suggereert dat het als vervanging voor de reguliere geneeskunde in de plaats kan komen. Dit is niet het geval, en daarom kwam de definitie Complementaire Geneeskunde (compleet makend) naast Additieve Geneeskunde (toevoegen aan) eind jaren 60 in zwang. Deze begrippen dekken de lading beter, maar alternatieve geneeswijzen is ondanks de verwarring een nog steeds veel gebruikte term.

Verschil complementaire en reguliere geneeswijzen

Binnen de complementaire of alternatieve geneeswijzen hanteert men veelal de “holistische” zienswijze. Dit wil zeggen dat men er van uit gaat dat een klacht nooit op zichzelf staat maar dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. De mens wordt gezien als een eenheid. Deze eenheid kent fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele facetten die continue met elkaar in wisselwerking zijn. Lichamelijke klachten hebben hun effect op de psyché en omgekeerd. Men veronderstelt dat disharmonie tussen deze systemen ziekte veroorzaakt. De behandeling bestaat uit het versterken van de eigen afweer van het lichaam en het herstellen van het evenwicht. Alternatieve geneeswijzen leggen ook de nadruk op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Dit in tegenstelling tot reguliere geneeswijzen die gericht zijn op het herstellen of genezen van de klacht.

Door jezelf ruimte te geven om stil te staan, ontstaat nieuwe ruimte om te bewegen

Hoe complementair is psychodynamische therapie?

Een psychodynamisch therapeut is zeer breed onderlegd en hanteert diverse alternatieve therapievormen welke inmiddels hun effectiviteit hebben bewezen (voor meer informatie zie psychodynamische therapie en vormen therapie). Naast de zienswijze dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn, spelen volgens de visie van een psychodynamische therapeut ook het onderbewuste met de daarin weggezakte oude herinneringen én de verschillende systemen waar je mee te maken hebt (familie/werk/buurt enz.) een belangrijke rol. De effecten van een systeem spelen zich vaak af op energieniveau. Naast het inzetten van diverse technieken en methodieken welke gericht zijn op lichaam en geest, zal een psychodynamisch therapeut dan ook energetisch werken.

Alternatieve geneeswijze Valkenswaard

ACB-praktijk kijkt naar de mens als totaal, niet naar de klacht als een losstaand feit.

Coaching

Wil jij jouw (zakelijke) vaardigheden en kwaliteiten verder ontwikkelen en/of bij sturen?

Therapie

Wil jij weer tot je oorspronkelijke kern komen? Dit doel kan bereikt worden met psychodynamische therapie!

Trainingen

ACB-praktijk biedt trainingen en workshops voor zowel bedrijven als particulieren.