Assen van Verandering,

De Assen van Verandering is een praktisch model dat is ontwikkeld voor professionals die veranderingsprocessen begeleiden. Het is van oorsprong bedoeld voor coaches maar is ook zeer goed bruikbaar voor therapeuten en trainers. Het model maakt een belangrijk deel uit van een van de meest vooraanstaande coachopleidingen ter wereld (the Meta-Coach Training System ®) en is nu voor het eerst toegankelijk in Nederland.

Assen van Verandering geschiedenis

De Assen van Verandering is bedacht door de Amerikaanse cognitief psycholoog en NLP/Neurosemantiek trainer Michael Hall. Het is gebaseerd op onderzoek dat Hall heeft gedaan naar mensen, die uit zichzelf (dus zonder professionele hulp) een belangrijke verandering in hun leven succesvol hebben behaald. Hall heeft van al deze ‘veranderingsexperts’ de achterliggende structuur van hun succesvolle gedrag in kaart gebracht.

Assen van Verandering bij ACB-praktijk

Op een white bord gaan we samen de vier assen uitwerken. We stellen eerst helder waar je vanaf wilt of juist naartoe wilt. Vervolgens maken we inzichtelijk welke overtuigingen, belemmerende gedachten of patronen ervoor zorgen dat je nu de gewenste situatie niet bereikt. Verandering brengt ook met zich mee dat je iets “los moet laten”. Wil je dit echt? Of houdt iets je nog tegen? En wat dan? Pas als je echt de keuze maakt om te willen veranderen én om los te laten, kan er verandering plaats vinden. We gaan kijken naar helpende gedachten. We stellen samen concrete kleine doelen vast waarmee je aan de slag kunt. In een vervolgsessie gaan we na of je je doelen bereikt hebt. We kijken naar wat wel goed gaat en kijken samen of er nog verbeterpunten zijn. Met de assen van verandering kunnen we chaos in je hoofd structureren en samen helder verandering tot stand brengen.

Door jezelf ruimte te geven om stil te staan, ontstaat nieuwe ruimte om te bewegen

De 8 fases van het veranderingsproces

Uit het onderzoek blijkt dat iedereen die succesvol verandert acht dezelfde aspecten benoemt, die eveneens naar voren komen als fasen binnen het veranderingsproces. De aspecten zijn;

  1. Ergens weg van willen, iets willen vermijden
  2. Ergens naartoe willen, iets willen bereiken
  3. Inzicht in de gedachten en gevoelens die het ongewenste gedrag sturen
  4. Het besluit nemen te veranderen
  5. Binnen jezelf nieuwe, effectieve gedachten en gevoelens creëren
  6. Nieuw, effectief gedrag ontwikkelen en dit gedrag uitvoeren.
  7. De behaalde verandering erkennen en waarderen
  8. De nieuwe strategie kritisch bekijken en testen om deze te verbeteren.

De vier veranderingsassen

Deze acht aspecten heeft Hall onderverdeeld in vier assen. Samen vormen deze vier assen met ieder twee polen de Assen van Verandering. Dit model is een uitstekende kapstok waarlangs een coach of therapeut een veranderingsproces kan begeleiden.

As 1: Motivatie (aspect 1 en 2)
As 2: Beslissen (aspect 3 en 4)
As 3: Creëren (aspect 5 en 6)
As 4: Versterken (aspect 7 en 8)

Verandering door coaching van ACB-prakijk Valkenswaard

Coaching leert je anders naar jezelf en de wereld kijken, hierdoor ontstaan inzichten en keuzemogelijkheden

Coaching

Wil jij jouw (zakelijke) vaardigheden en kwaliteiten verder ontwikkelen en/of bij sturen?

Therapie

Wil jij weer tot je oorspronkelijke kern komen? Dit doel kan bereikt worden met psychodynamische therapie!

Trainingen

ACB-praktijk biedt trainingen en workshops voor zowel bedrijven als particulieren.

Neem contact op

Heb jij een vraag of wil je vrijblijvend en kosteloos een eerste gesprek plannen? Bel 06-18901940 of mail naar info@acb-praktijk.nl