Psychische klachten door Coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de maatregelen die hiervoor zijn getroffen, hebben veel impact op de mentale gezondheid van bijna alle Nederlanders. In een online enquête van het Trimbos Instituut (onafhankelijk kennis instituut voor mentale gezondheid) gaf een derde van de mensen aan met meer psychische klachten te kampen dan voorheen. Denk hierbij aan stress klachten, depressieve gevoelens, angsten en slaapproblemen.

Corona en angst

Vooral in de beginfase van de uitbraak, maar ook nu nog, is het corona virus voor veel mensen gekoppeld aan angst. Angst om het virus op te lopen, angst voor dierbare om je heen, angst voor de toekomst, angst dat het nooit meer hetzelfde zal worden, angst voor de dood. “Angst komt nu, in meer om mindere mate, bij heel veel mensen voor”zegt ontwikkelingspsycholoog Gerine Lodder van Tilburg University. “Dat is niet per se verkeerd. Angst heeft een evulutionaire functie om je te bescherem tegen iets wat mogelijk dodelijk is of schade toebrengt. Maar als je daarin gevangen raakt, dan is het niet meer functioneel.”

Corona en eenzaamheid

Zoveel mogelijk binnen blijven, anderhalve meter afstand houden, geen festivals, bijeenkomsten of gezellig samenzijn.  In tijden van corona beschouwen we de ander als potentiële bron van besmetting. Tegelijkertijd hebben we de ander juist heel hard nodig. Het ‘eenzaamheidsvirus’, zoals de koning het onlangs noemde, tiert welig. Dit alles kan gevoelens van eenzaamheid, verveling, machteloosheid, somberheid of irritatie met zich meebrengen. Op veel dingen die er nu gebeuren hebben we geen invloed, hoe we er mee omgaan wel. Het mooie van deze tijd is dat er enorm veel saamhorigheid en verbondenheid te voelen is in onze maatschappij. Soms kan echter de eenzaamheid teveel impact op je leven, je lichaam en je geest hebben. Dan is het belangrijk om hulp te vragen om samen te onderzoeken waar je in deze tijd nog wel invloed op hebt om met de situatie om te gaan.

Corona en rouw

Veel Nederlanders hebben door het Coronavirus te maken met rouw. Vaak wordt hierbij gedacht aan het verlies van een dierbare, wat in deze tijd helaas veel aan de orde is. Maar rouw is ook het verlies van een toekomst die je voorheen voor ogen had. Rouw om je bedrijf wat failliet is gegaan. Rouw om een periode in je leven die je niet bewust hebt meegemaakt (denk hierbij aan alle mensen die op de IC hebben gelegen). Rouw omdat je huwelijk het niet heeft gered in deze tijd. Rituelen helpen bij het omgaan van dit verlies. Een begrafenis bijvoorbeeld geeft ruimte aan een manier van afscheid nemen, herinneringen ophalen aan de overledene, het zijn kostbare momenten die je graag deelt met alle dierbare om je heen. De coronatijd en de beperking van sociale contacten heeft ervoor gezorgd dat vele van ons dit ritueel niet goed hebben kunnen vorm geven. Dit kan er toe bijdrage dat het rouw proces niet goed op gang kan komen. Het alsnog vormgeven van een ritueel kan dan heel helpend zijn.

Corona en positiviteit

Corona heeft niet alleen voor negativiteit gezorgd. Het is een tijd waarin we gedwongen worden om na te denken over onze manier van leven. We zijn als het ware even stil gezet. Was jij ook iemand die veel “moest” van jezelf, die altijd maar bezig was. De coronatijd leert ons te “ont-haasten”. Creatief om te gaan met situaties. In een tijd waarin ons veel regels opgelegd worden,  vraagt het van ons de focus te leggen op dat waar we wél invloed op hebben. Wat haal jij uit deze periode? Wat had je voor die tijd niet wat je nu wel hebt? Maar ook, wat had je wel wat je nu niet hebt? En wat neem jij mee uit deze tijd als de regels weer versoepeld worden?

Corona en psychische ondersteuning

Het Trimbos instituut heeft onderzocht dat de coronacrisis nog een lange nasleep zal hebben. De gevolgen van rouw, faillissement, werken in de zorgsector zal bij veel mensen psychische en lichamelijke klachten met zich mee gaan brengen. ACB-praktijk biedt in deze tijden gespecialiseerde hulp.

Anne-Corinne van ACB Praktijk

Heb je naar aanleiding van dit artikel over psychische klachten tijdens of door de coronacrisis nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op. ACB Praktijk is gevestigd in Valkenswaard en goed bereikbaar vanuit regio’s Eindhoven, Weert en omliggende plaatsen. Mijn naam is Anne-Corinne en ik help je graag, stel gerust je vraag.