Impact van IC-opname

Een Intensive Care opname heeft grote impact op de patiënt en zijn/of haar familie. Gelukkig gaat het meestal goed en hersteld de patiënt snel. Desondanks heeft de narcose invloed op het lichamelijke gestel. Na de opname zijn patiënten vaak erg verzwakt of is hun energie niveau erg laag. Daarnaast kunnen concentratie problemen ontstaan of heeft patiënt te dealen met beperkingen in het leven. Bij langdurige of heftige IC-opnames kan het zoveel impact hebben op patiënt dat psychische hulp of begeleiding gewenst is. Patient heeft dan te maken met het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Door het coronavirus (Covid-19) zijn er veel mensen die te maken hebben gehad met langdurige Intensive Care behandeling (of een familielid/bekende die opgenomen is). Dit heeft er toe bijgedragen dat er in Nederland een groeiend aantal mensen zijn die met dit syndroom te maken hebben.

Heeft u een Intensive Care behandeling gehad of kent u iemand met deze ervaring? ACB-praktijk is er voor u.

Post Intensive Care Syndroom (PICS)

Post Intensive Care Syndroom (PICS) is een verzamelnaam voor symptomen die veel patiënten vertonen als gevolg van een opname op de  Intensive Care afdeling. De klachten kunnen zorgen voor psychische problemen zoals;

 • angst
 • stress klachten
 • onrustig of slecht slapen
 • depressieve gevoelens
 • PTSS
 • concentratieproblemen
 • verwardheid
 • rouw klachten (door verminderde kwaliteit van leven na de behandeling)

Ook lichamelijke klachten kunnen zich voordoen zoals;

 • spierzwakte
 • moeheid
 • pijnlijke spieren

Naasten IC-patiënten (PICS familie)

Ook voor naasten van IC-patiënten is de IC opname een heftige en indringende gebeurtenis. De aandacht gaat veel uit naar de patiënt, maar wat doet het met de naaste familie/vrienden/bekende? Hoeveel impact heeft het op je als je iemand bijna kan verliezen? Of nog erger als je iemand daadwerkelijk verloren hebt tijdens de IC-opname? Ten tijde van de Corona is dit helaas vele van ons overkomen. Goed rouwen en afscheid kunnen nemen was geen mogelijkheid toe. Dit alles zorgt ervoor dat veel naaste zelf psychische klachten hebben die grote impact op hen heeft. Dit noemen we Post Intensive Care- familie (PICS-F)

Behandeling Post Intensive Care Syndroom

Het is belangrijk om zo snel mogelijk goede psychische hulp te zoeken indien men te kampen heeft met PICS. Uit onderzoek is gebleken dat therapievormen zoals Cognitieve gedragstherapie, ACT (Acceptance and Commitment Therapie), Exposere therapie én EMDR therapie eventueel ondersteund door medicatie goede hulp kunnen bieden. Ook rouwtherapie zal voor vele van toepassing zijn.

Vanuit een veilige omgeving biedt ACB-praktijk alle therapie en coachingsvormen aan om op maat de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Last van PICS of PICS-F neem dan contact op!

Het FCIC (family and patient centered intensive care)

Op de site van het FCIC kunt u veel informatie vinden over alles rondom een Intensive Care opname of het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Voor meer info klik op button hiernaast.

Coaching

Wil jij jouw (zakelijke) vaardigheden en kwaliteiten verder ontwikkelen en/of bij sturen?

Therapie

Wil jij weer tot je oorspronkelijke kern komen? Dit doel kan bereikt worden met psychodynamische therapie!

Trainingen

ACB-praktijk biedt trainingen en workshops voor zowel bedrijven als particulieren.