Bevallingstrauma

Bevallen en moeder worden is de meest indrukwekkende ervaring die je kan meemaken. Je probeert je erop voor te bereiden, maar iedere bevalling verloopt anders. Het is altijd een enorme klus, maar als je eenmaal je baby op je buik hebt liggen verdwijnen de meest vervelende ervaringen naar de achtergrond.

Soms heb je echter bij een bevalling te maken met complicaties, met medisch gevaar voor moeder en/of kind, of zelfs met het verlies van een kind. Uit onderzoek blijkt dat 10 tot 20 procent van de vrouwen een traumatische ervaring heeft opgelopen bij de bevalling. In totaal ontwikkelt zelfs 1 tot 3 procent van alle vrouwen die bevallen zijn een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Dat zijn 2.000 tot 5.000 vrouwen per jaar.

Na een traumatische ervaring heb je als moeder met allerlei klachten te maken zoals angsten/onzekerheid/ somberheid of zelfs depressieve gevoelens. Een bevallingstrauma is overigens niet iets wat alleen een moeder kan ontwikkelen. Ook bijvoorbeeld de partner die machteloos heeft moeten toekijken of de angst heeft moeten doorleven om moeder/kind kwijt te raken tijdens de bevalling. Het is belangrijk de signalen op tijd te herkennen en hiervoor hulp te zoeken.

Wat kan een bevalling traumatisch maken?

Er zijn vele factoren die een bevalling traumatisch kunnen maken. Onderstaand vind je enkele voorbeelden, deze lijst is echter lang niet compleet.

 • medische complicaties bij jezelf of bij je baby
 • een spoedkeizersnede of levensgevaar voor jou en/of de baby
 • een veel te snelle bevalling of juist hele langdurige bevalling
 • overvallen worden door extreme pijn tijdens de bevalling
 • controle verlies door de invloed die artsen die willen/moeten uitoefenen op je bevalling
 • geen uitleg krijgen over de medische handelingen tijdens de bevalling
 • je onveilig hebben gevoeld tijdens de bevalling
 • door narcose of traumatische ervaring delen van bevalling niet kunnen herinneren
 • vroeggeboorte en angsten om kind te verliezen
 • gescheiden worden van je baby na de bevalling (couveuse opname)
 • doodgeboren kindje
 • enz.

Een traumatische ervaring meegemaakt bij de bevalling? ACB-praktijk Valkenswaard biedt hulp!

Wat zijn de symptomen van bevallingstrauma?

Kenmerken die bij een traumatische bevalling of post traumatische stress stoornis (PTSS) horen zijn:

 • slecht en onrustig slapen
 • nachtmerries of veel dromen over je bevalling
 • schrikachtig zijn
 • vermijdingsgedrag vertonen (niks met onderwerp bevalling te maken willen hebben)
 • heftige emoties ervaren van schuldgevoel/boosheid/angst/verdriet
 • veel negatieve gedachten (over jezelf/over de artsen/over je kindje enz)
 • last hebben van herbelevingen

Maar ook als je deze klachten niet hebt, kun je je bevalling zo naar hebben gevonden dat het een traumatische ervaring is. Dit overkomt 20.000 tot 30.000 vrouwen per jaar.

Hulp bij traumatische bevalling Valkenswaard

EMDR therapie bij bevallingstrauma

Uit onderzoek is gebleken dat EMDR therapie zeer effectief is bij het verwerken van een traumatische ervaring tijdens de bevalling. Zo zijn er gevallen bekend waarbij na één sessie het effect al merkbaar was: vrouwen die eerst niet in staat waren over hun traumatische ervaring te praten, konden dit na één EMDR sessie wel. Er zijn ook gevallen bekend waarbij vrouwen na vier sessies aangaven een rustiger gevoel te hebben en geen angst meer te voelen bij het ophalen van de traumatische herinnering (Deursen-Gelderloos & Bakker, 2013). EMDR is echter geen wondermiddel die elke traumatische ervaring zo snel kan wegnemen, het kan zijn dat jouw ervaring meer behandelingen nodig heeft. Ook hoeft EMDR voor jou niet de uitgekozen behandelvorm te zijn. Als therapeut blijf ik altijd kijken wat er voor jouw als individu noodzakelijk is.

5 tips voor het verwerken van een traumatische ervaring;

 • erken je trauma
 • schrijf je bevallingsverhaal uit om te verwerken
 • geef het verwerkingsproces de tijd
 • zorg voor voldoende rust en ruimte voor jezelf
 • leg het commentaar van een ander naast je neer
 • kom in actie en zoek professionele hulp

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan gerust contact met me op. In mijn praktijk in Valkenswaard kun je ook ’s avonds een afspraak maken. Ben jij ook wel eens de richting kwijt? Als coach help ik je weer op weg.