Het belang van teambuilding

Waarom zou ik mijn team op teambuilding sturen? We werken al lang samen, is teambuilding dan nog wel nodig? Het zijn vragen die ik vaker terug hoor. Daarom eens een artikel over het nut van teambuilding.

Wat is een team?

Laten we eerst eens even stil staan bij de omschrijving van een team. Een team is een groep individuele personen die doormiddel van communicatie samenwerkt, een gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft om een doel te bereiken. Samenwerken is daarbij wat anders dan samen werken. Medewerkers kunnen binnen dezelfde organisatie,  door middel van goede afspraken, goed samen werken. Een hecht team heeft elkaar echter nodig. Ze moeten samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. Zij kunnen die taak niet alleen volbrengen.

Wat maakt een team sterk?

Een sterk team communiceert goed, (h)erkent elkaars kwaliteiten en valkuilen, gaat respectvol met elkaar om en weet het beste in elkaar naar boven te brengen. De Teamleden zijn “mentaal” vitaal, ze weten op een gezonde manier om te gaan met werkdruk en werkstress. Ze hebben weinig psychisch verzuim.

1. onderlinge verbinding

Soms kom ik teams tegen die op zich best wel goed presteren. Toch voel je dat ze niet lekker lopen. Er heerst geen open communicatiecultuur. Het niet veilig voelen binnen een team om zich kwetsbaar op te stellen, is één van de belangrijkste oorzaken van teamproblemen. Om ons veilig te voelen, is “echte verbinding” met de ander van groot belang.

Verbinding voelen is namelijk één van onze diepste basisbehoefte. Als kind zijn we afhankelijk van de verbinding van onze opvoeders. Zonder zorg en emotionele verbinding zouden we doodgaan. In eerste instantie verbinden we ons met de mensen binnen het gezin van herkomst en later met mensen in de buitenwereld. Een deel van onze hersenen (de amygdala’s) zijn er sterk op gericht om ons bij een groep/systeem te houden. Dat zorgt voor de beste overlevingskansen. Ook als volwassene zijn onze hersenen hierop gericht. Ieder mens wil “ergens” bij horen. Denk aan je gezin, de voetbalclub, de buurt, je vriendenclub maar ook je team. Ergens bij horen en verbinding voelen zorgt ervoor dat we ons gewaardeerd, gezien en gehoord voelen. Dat we voelen dat we ertoe doen, een bijdrage kunnen leveren aan de groep.

Verbinding zorgt ervoor dat teamleden het beste in elkaar naar boven halen, beter samenwerken en effectiever presteren. Ook op organisatieniveau vraagt dit om verbinding.

2. normen en waarden

Voor echte verbinding moeten we ons veilig voelen.  Maar wat is veiligheid? Wanneer voel je je veilig in een groep en wat maakt dat je je juist onveilig kan voelen? Veiligheid heeft vooral te maken met omgangsnormen en waarden. Een kader met (onbesproken) regels waarbinnen bewogen wordt. Zo heeft ieder gezin, iedere sportclub, iedere vriendenclub maar ook ieder team bepaalde regels. Binnen een team kan het bijvoorbeeld een regel zijn dat je op tijd bij de vergadering aanwezig bent. Als iemand dan steeds te laat komt en er wordt niks van gezegd, worden de groepsregels onduidelijk wat zijn effect heeft op de hele groep.

Een sterk team voelt zich verbonden met de team normen en waarden, maar ook met de organisatie waarden. Het zorgt voor een open communicatie richting en werkplezier.

3. teamdoelstellingen en waardering

Zoals uit het bovenstaande blijkt, werkt elk team toe naar een gezamenlijk doel. Het is belangrijk dat ieder individu in de groep het gevoel heeft een belangrijke schakel te zijn in dit doel. In een sterk team wordt iedereen gewaardeerd om zijn of haar geleverde diensten, op welk niveau ook. Het einddoel kan niet tot stand komen zonder samenwerking en zonder inbreng van elk individu. Een gelijkwaardige communicatie en erkenning op elk niveau is dan ook van groot belang.

4. binding met de doelstellingen

Net zo belangrijk als waardering voor dat wat elk teamlid doet, is binding met het product of de dienst waar het team aan werkt van groot belang. Een sterk team weet waar ze voor aan het samenwerken zijn, voelt zich betrokken en wil gezamenlijk zo goed mogelijk het einddoel behalen. Als een teamlid het “nut” niet voelt van zijn of haar rol, dan zal dit effect hebben op het hele team . Ditzelfde geldt op organisatieniveau. Als het team geen binding heeft met de einddoelstellingen van de organisatie, als ze niet goed weten wat hun rol is, dan zal het hele team minder gaan presteren.

5. de kracht van de gedachte en eigen regie

Onze gedachten zijn krachtig. Ze hebben grote invloed op ons werkplezier en op onze effectiviteit. Er zijn momenten waarop we die kracht ten volle benutten. Dat leidt bijvoorbeeld tot een prettige samenwerking met anderen, maar er zijn ook momenten waarop onze gedachten tegen ons werken! Ze zorgen er dan voor dat we boos reageren, confrontaties uit de weg gaan, ongezond hard werken of minder besluitvaardig zijn. Veel mensen geloven dat zij hier zelf weinig invloed op hebben en niets is minder waar! Uit onderzoek is gebleken dat 40% van ons gevoel van geluk, beïnvloedbaar is.

Een sterk team is in staat om te kijken waar de eigen invloedsfeer ligt. Ze kijken naar de mogelijkheden in plaats van problemen. Ervaren keuzes en eigen regie.

6. werkgeluk

Als je je verbonden voelt met anderen, komt er een hormoon in ons lichaam vrij genaamd Oxytocine. Dit hormoon wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. Het stuurt vervolgens de aanmaak van Serotonine aan wat ons een goed gevoel geeft. Oxytocine en Serotonine zorgen voor vermindering van stress en angst en werken positief op ons zelfbeeld. Effecten van Oxytocine zijn o.a.:

 • Ontspanning en rust
 • Meer zelfvertrouwen
 • Vermindering van angstgevoelens
 • Betere hechting
 • Vermindering van depressieve gevoelens
 • Verbetering van kwaliteit van leven

Met deze wetenschap is het duidelijk dat onderlinge verbinding direct invloed heeft op de gezondheid. De grootste oorzaak van verzuim is psychisch verzuim. Stress en burn-out klachten zorgen in organisaties voor hoge verzuimkosten maar ook voor minder presterende teams. Investeren in onderlinge verbinding heeft dan ook direct verband met investeren in vitale medewerkers.

Een sterk team ervaart werkplezier, ziet elkaars ontwikkelmogelijkheden en versterkt elkaar in het benutten van kwaliteiten.

Heeft elke teambuilding zin?

Terugkomend op de vraag loont een teambuilding? Daar is mijn antwoord niet meteen “ja” op. Ieder mens, ieder team en ook iedere organisatie is uniek. Het is vooral belangrijk te weten wat het team nodig heeft en wat de beweegredenen zijn om een teambuilding in te zetten.

Een teambuilding op maat

Letterlijk betekent teambuilding “het bouwen aan een groep samenwerkende mensen”.   Natuurlijk, een gezellige teambuilding kan voor verbinding en plezier zorgen en zeker (even) verbetering brengen in de sfeer van een team. Maar wil je een teambuilding echt op langere termijn effect laten hebben, dan is het belangrijk dat deze (met eventueel standaard onderdelen) op maat gemaakt wordt. Elk team zit in een andere fase wat weer een andere groepsdynamiek met zich meebrengt. Een gedegen vooronderzoek naar de leerdoelen en groeimogelijkheden van uw team zijn van groot belang voor een goede teambuilding.

Alle onderdelen die hierboven omschreven staan spelen mijns inziens een belangrijke rol bij het op maat maken van een goede teambuilding. Samen met de opdrachtgever en een gedegen vooronderzoek kan er gekeken worden of een losstaande teambuilding voldoende is of dat het een onderdeel moet zijn van een groter team ontwikkelingstraject.

Voorbeelden voor het inzetten van een teambuilding

Al met al kan ik uit eigen ervaring, maar ook aan de hand van diverse onderzoeken, zeggen dat teambuilding welke goed afgestemd wordt op de hulpvraag, wel degelijk effect heeft. Onderstaand een aantal mogelijkheden waarbij er gedacht kan worden aan teambuilding;

 • Het leren kennen van teamleden bij een nieuw (of opnieuw samengesteld) team
 • Het vergroten van veiligheid binnen het team
 • Het verbeteren van communicatie en gedrag
 • Het samenstellen van gezamenlijke normen en waarden
 • Werken aan teamdoelstellingen
 • Werken aan mentale veerkracht vergroting (eigen regie) van teamleden

Anne-Corinne Boulan Therapeut Valkenswaard

Bent u naar aanleiding van dit artikel nieuwsgierig geworden naar een teambuilding voor uw team, kijk dan eens naar de teambuilding “sterk in je werk” die ik samen met mijn collega Robbie de Jong geef. Of neem contact op.  ACB Praktijk is gevestigd in Valkenswaard en goed bereikbaar vanuit de regio’s Eindhoven, Weert en omliggende plaatsen. Mijn naam is Anne-Corinne en ik help je graag, stel gerust je vraag.